Quick Scan QA

Quick Scan QA

Το Quick Scan αποτελείται από τέσσερις (4) θεματικές ομάδες (Θέματα).

  1. Όραμα και Πολιτική
  2. Οργανισμός
  3. Εκπαιδευόμενος
  4. Διδασκαλία

Κάθε θέμα χωρίζεται σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές προσοχής (συνολικά 16 τομείς προσοχής).

Πώς να συμπληρώστε το Quick Scan QA

Να θυμάστε! Οι απαντήσεις σας δεν θα αποθηκευτούν με κανένα ανιχνεύσιμο τρόπο!

Προτού συνεχίσετε, παρακαλούμε επιλέξτε από τους παρακάτω τουλάχιστον 5 τομείς προσοχής που σας ενδιαφέρουν για να απαντήσετε στο Quick Scan .Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προεπιλεγμένη επιλογή. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε κλικ στο κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ και το Quick Scan θα καλύπτει ΟΛΟΥΣ τους τομείς. Η συμπλήρωση του Quick Scan με αυτόν τον τελευταίο τρόπο θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά.


Επιλέξτε Τομείς Προσοχής

Επιλέξτε τις περιοχές προσοχής που θέλετε να απαντήσετε (τουλάχιστον 5 περιοχές προσοχής)
Θέμα Όραμα και Πολιτική


Ο τρόπος που η ηγεσία του οργανισμού δημιουργεί συνθήκες για πολιτισμό ποιότητας και συνεχής βελτίωση

Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι διευθετήσεις για τη δημιουργία δέσμευσης και εμπλοκής στην πολιτική του οργανισμού.

Ο τρόπος με τον οποίο το ινστιτούτο προβαίνει σε διευθετήσεις για να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες και ένα κλίμα χωρίς αποκλεισμούς

Ο τρόπος με τον οποίο το ινστιτούτο συμμετέχει ενεργά στην πρόληψη της εγκατάλειψης

Θέμα Οργάνωση


Ο τρόπος με τον οποίο το ινστιτούτο ασχολείται με πληροφορίες ανατροφοδότησης για την αντιμετώπιση των ευθυνών του και την επίτευξη της αποστολής και των στόχων του

Ο τρόπος με τον οποίο το ινστιτούτο ασχολείται με ταλέντα, δεξιότητες και φιλοδοξίες του διδακτικού προσωπικού

Ο τρόπος με τον οποίο το ινστιτούτο ασχολείται με την εμπλοκή του εργοδότη για την επίτευξη της αποστολής και των στόχων του και για τη δημιουργία ελκυστικής και σύγχρονης εκπαίδευσης

Ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται η εξέταση ή η πιστοποίηση από διάφορους ενδιαφερόμενους, ιδίως εργοδότες και εκπαιδευόμενους

Θέμα Εκπαιδευόμενος


Ο τρόπος με τον οποίο το ινστιτούτο προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους για να κάνουν τη σωστή επιλογή πριν από την έναρξη ενός προγράμματος σπουδών

Οι διευθετήσεις που κάνει ένα ινστιτούτο για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν μια σταδιοδρομία που θα ταιριάζει με τα ταλέντα τους

Οι διευθετήσεις που κάνει το ινστιτούτο σε διάφορους τομείς για να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους που έχουν ανάγκη

Οι διευθετήσεις που κάνει το ινστιτούτο για την ανάπτυξη του διεθνούς πλαισίου ενός επαγγέλματος και των σχετικών εγκάρσιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων

Θέμα Διδασκαλία


Ο τρόπος με τον οποίο το ινστιτούτο οργανώνει πληροφορίες και ανατροφοδότηση από τον επαγγελματικό τομέα

Χρησιμοποιούνται μέθοδοι διδασκαλίας που είναι αποτελεσματικές, αποδοτικές και εμπνευσμένες

Ο τρόπος με τον οποίο το ινστιτούτο οργανώνει διαφορετικούς υποστηρικτικούς εκπαιδευτικούς ρόλους

Ο τρόπος με τον οποίο το ινστιτούτο οργανώνει καλές συνθήκες μάθησης κατά τη διάρκεια της Mαθητείας ή / και της Μάθησης βασισμένη στην Εργασία


Please publish modules in offcanvas position.