De kwaliteit  en het managen van de kwaliteit in het Middelbare Beroeps Onderwijs krijgt in de Europese Unie volop  aandacht, terwijl er ook al veel middelen zijn geïnvesteerd om de kwaliteit te laten stijgen.

Ondanks al deze inspanningen blijkt dat het moeilijk is voor MBO instellingen om (zelf)evaluaties  om te zetten in geschikte initiatieven tot verbetering. De beschikbare  richtlijnen en toolkits voor kwaliteitszorg  (QA)  zijn gebaseerd op een tamelijk traditioneel model dat zich meer focust op “evaluatie” dan op het betrekken van de staf bij het in praktijk brengen van ideeën. Beschikbaar onderzoek (CEDEFOP) toont aan dat een van de belangrijkste belemmeringen is dat kwaliteitsverbeteringen alleen een taak voor leiding van de organisatie lijkt, terwijl dat  ook voor de docenten zo dient te zijn.

Dit is de doelstelling van het project: “Promoten van de kwaliteitscultuur in het Middelbaar Beroepsonderwijs”.

Het belangrijkste doel van het project is om het management van ROC  te ondersteunen bij het motiveren en betrekken van hun docenten bij de implementatie van kwaliteitsinitiatieven op de opleiding.

Het gaat daarbij om  adviezen in vier verschillende fases van de kwaliteitscyclus (planning, implementatie, evaluatie en review). De adviezen zullen worden gebaseerd op de EQAVET kwaliteitscyclus en op een interactieve wijze in vijf verschillende talen worden aangeboden. De adviezen zullen worden aangevuld met best practices, praktische tips en voorbeelden.

De impact van het project zal zijn:
  • Empowerment van het onderwijzend personeel met betrekking tot kwaliteitsinitiatieven in het MBO.
  • ROC’s in staat stellen om de huidige belemmeringen om resultaten van evaluaties van QA-initiatieven te gebruiken weg te nemen
  • Faciliteren van het werk van EQAVET in het monitoren van de impact van hun kwaliteitsmodellen en indicatoren in MBO op EU niveau.

Klinkt dit vertrouwd?

Er zijn in het verleden vele pogingen gedaan om de kwaliteit in het MBO te verbeteren. Het innovatieve karakter van het QC-VET project is de ontwikkeling van richtlijnen overeenkomstig de EQAVET kwaliteitscyclus (planning, implementatie, evaluatie en review) aangevuld met best practices en checklists. Hierdoor zal:
  • De motivatie en betrokkenheid van het onderwijzend personeel bij kwaliteitsinitiatieven toenemen;
  • Actieve participatie van docenten in aanpassing en planning van MBO activiteiten toenemen;
  • Een gezamenlijke visie op MBO onderwijs en op de perceptie van kwaliteit binnen MBO instellingen worden bevorderd;
  • EQAVET als een gemeenschappelijk Europees platform voor kwaliteitsgarantie in het MBO worden bevorderd, omdat de richtlijnen zullen worden gebaseerd op de kwaliteitscyclus, indicatoren en beschrijvingen van EQAVET.

Please publish modules in offcanvas position.