QC-VET: Kwaliteitscultuur In Beroepsonderwijs En -Opleiding

QC-VET instrumenten

Binnen het QC-VET project zijn vier instrumenten ontwikkeld die ondersteuning bieden bij het motiveren en betrekken van medewerkers bij het nemen van kwaliteitsinitiatieven binnen een onderwijsinstelling. 

Waar kunnen deze voor gebruikt worden?

Dee instrumenten zijn bedoeld voor die personen binnen het MBO die verantwoordelijk zijn voor het kwaliteitsbeleid binnen de instelling en de betrokkenheid van de staf hierbij.

Hoe kunnen deze instrumenten u helpen?

De instrumenten bieden hulp bij het in kaart brengen van de mate waarin staf nu al betrokken is bij kwaliteitsbeleid, en in hoeverre het kwaliteitsbeleid voldoet aan bepaalde Europese standaarden. Er wordt tips en adviezen gegeven hoe men daarin kan verbeteren.

DE INSTRUMENTEN - KORTE OMSCHRIJVING

Quick scan Kwaliteitsbeleid

Een gemakkelijk te gebruiken zelf-assessment instrument dat het kwaliteitsbeleid in kaart brengt  voor 16 aandachtsgebieden. Terugkoppeling vindt plaats in de vorm van een spinnenweb-diagram met bijhorende korte tips en adviezen.

Werken volgens EQAVET

Praktische tips en adviezen voor leidinggevenden omtrent de implementatie van EQAVET kwaliteitscirkel en de mogelijke rol van medewerkers hierbij.

Betrokkenheid medewerkers

Een snelle en gemakkelijke vorm van self-assessment voor het in kaart brengen van de mate waarin medewerkers betrekken zijn bij kwaliteitsbeleid.

Quick Scan Praktijkleren

Een gemakkelijk te gebruiken zelf-assessment instrument dat het kwaliteit van het praktijkleren in kaart brengt  op 12 aandachtsgebieden. Terugkoppeling vindt plaats in de vorm van een spinnenweb-diagram met bijhorende korte tips en adviezen

Dit is de doelstelling van het project: “Promoten van de kwaliteitscultuur in het Middelbaar Beroepsonderwijs”.

Het belangrijkste doel van het project is om het management van ROC  te ondersteunen bij het motiveren en betrekken van hun docenten bij de implementatie van kwaliteitsinitiatieven op de opleiding.

Het gaat daarbij om  adviezen in vier verschillende fases van de kwaliteitscyclus (planning, implementatie, evaluatie en review). De adviezen zullen worden gebaseerd op de EQAVET kwaliteitscyclus en op een interactieve wijze in vijf verschillende talen worden aangeboden. De adviezen zullen worden aangevuld met best practices, praktische tips en voorbeelden.

De impact van het project zal zijn:
  • Empowerment van het onderwijzend personeel met betrekking tot kwaliteitsinitiatieven in het MBO.
  • ROC’s in staat stellen om de huidige belemmeringen om resultaten van evaluaties van QA-initiatieven te gebruiken weg te nemen
  • Faciliteren van het werk van EQAVET in het monitoren van de impact van hun kwaliteitsmodellen en indicatoren in MBO op EU niveau.

Klinkt dit vertrouwd?

Er zijn in het verleden vele pogingen gedaan om de kwaliteit in het MBO te verbeteren. Het innovatieve karakter van het QC-VET project is de ontwikkeling van richtlijnen overeenkomstig de EQAVET kwaliteitscyclus (planning, implementatie, evaluatie en review) aangevuld met best practices en checklists. Hierdoor zal:
  • De motivatie en betrokkenheid van het onderwijzend personeel bij kwaliteitsinitiatieven toenemen;
  • Actieve participatie van docenten in aanpassing en planning van MBO activiteiten toenemen;
  • Een gezamenlijke visie op MBO onderwijs en op de perceptie van kwaliteit binnen MBO instellingen worden bevorderd;
  • EQAVET als een gemeenschappelijk Europees platform voor kwaliteitsgarantie in het MBO worden bevorderd, omdat de richtlijnen zullen worden gebaseerd op de kwaliteitscyclus, indicatoren en beschrijvingen van EQAVET.

Please publish modules in offcanvas position.