Frågan om kvalitet och kvalitetshantering inom yrkesutbildning är ett av de viktigaste utvecklingsområdena i EU, samtidigt som många resurser har lagts på att öka kvaliteten på yrkesutbildning. Trots dessa ansträngningar visar erfarenhet att det är svårt för yrkesorganisationer att översätta utvärderingsresultat till förbättringsinitiativ. De tillgängliga guiderna och kiten för kvalitetssäkring (QA) bygger på en ganska traditionell modell som fokuserar på "utvärdering" snarare än att engagera lärarna att omsätta idéer i praktik. Tillgänglig forskning (CEDEFOP) visar att ett av de största hindren är synen på kvalitetsinitiativ, inte bara hos en organisations ledarskap utan också hos lärarna.

Detta är det som “Promoting quality culture in VET”-projektet syftar till!

Projektets övergripande mål är att stödja yrkesutbildningsledarskap i att motivera och engagera anställda inom yrkesutbildning i att genomföra kvalitetsinitiativ vid yrkesinriktade institutioner genom att förbättra tidigare utarbetade riktlinjer.
Dessa riktlinjer främjar lärarnas engagemang och motivation avseende kvalitetsinitiativ i fyra olika faser av kvalitetscykeln (planering, genomförande, utvärdering och granskning). Riktlinjerna kommer att utvecklas utifrån EQAVETs kvalitetscykel i en interaktiv form på fem olika språk. Riktlinjerna kompletteras med bästa praxis, praktiska råd och exempel.
Projektets effekter kommer att vara:
  1. att bemyndiga lärare med avseende på kvalitetsinitiativ inom yrkesorganisationer,
  2. att möjliggöra för yrkesorganisationer att övervinna de nuvarande hindren rörande utnyttjande av utvärderingsresultat för QA-initiativ i sina gransknings- och förbättringsprocesser,
  3. att underlätta EQAVETs arbete i att övervaka effekterna av kvalitetsmodellerna och indikatorerna i yrkesorganisationerna på EU-nivå.

Låter det bekant?

Många satsningar för att uppnå kvalitet inom yrkesutbildning har ägt rum tidigare. QC-VET-projektets innovativa karaktär är utarbetandet av riktlinjer enligt EQAVETs kvalitetscykel (planering, genomförande, utvärdering och granskning) som kompletteras med praktiska bästa praxis och checklistor. Det här kommer att:
  • Främja ytterligare motivation och engagemang hos lärare i kvalitetsinitiativ,
  • Sätta igång lärarnas aktiva deltagande inom granskning och planering för förbättring av yrkesutbildningsverksamheten,
  • Främja en gemensam vision om yrkesutbildning och kvalitetsuppfattning inom yrkesinriktade institutioner, och
  • Främja EQAVET som en gemensam europeisk plattform för kvalitetssäkring inom yrkesutbildning, eftersom riktlinjerna kommer att baseras på EQAVETS kvalitetscykel, indikatorer och deskriptorer.

Please publish modules in offcanvas position.