Betrokkenheid medewerkers

Doel

Dit instrument geeft feedback omtrent de mate waarin het management van een onderwijsinstituut erin is geslaagd om de medewerkers te betrekken bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Structuur

De gegenereerde feedback laat zien in hoeverre medewerkers echt betrokken zijn geweest bij de planning, uitvoering , evaluatie en review van kwaliteitsinitiatieven die het instituut genomen heeft.

Gebruiksinstructie

Geef voor elk van de gepresenteerde stellingen aan of deze van toepassing zijn en in elke mate. Vink daarvoor het bijhorende hokje aan. De uitslag wordt aangeboden in de vorm van een spinnenwebdiagram met bijhorende aanbevelingen. De scores voor elk van de 4 aandachtsgebieden wordt weergegeven in een 4-puntsschaal (4 = volledig; 3 = grotendeels; 2 = enigszins; 1 = niet). In invullen van de scan duurt ongeveer 10 minuten.⇒ Al onze kwaliteitsinitiatieven zijn geworteld in onze visie op onderwijs
⇒ In ons instituut worden kwaliteitsinitiatieven zorgvuldig voorbereid en gepland samen met de daarvoor benodigde middelen (tijd, staf)
⇒ In ons instituut geven onze managers het goede voorbeeld als het gaat om kwaliteit, feedback geven en verbeteren
⇒ In ons instituut laten de managers hun commitment zien met betrekking tot de te ondernemen initiatieven
⇒ Bij de voorbereiding van een kwaliteitsinitiatief betrekken onze managers staf uit alle lagen van ons instituut
⇒ Ons instituut heeft een cultuur die helpt om te leren van onze fouten
⇒ Onze kwaliteitsinitiatieven houden rekening met de verschillende behoeftes van onze klanten (studenten, werkgevers, overheid, leerkrachten, ondersteuning etc.)
⇒ Onze kwaliteitsinitiatieven worden ondersteund en begeleid door gepaste communicatie die rekening houdt met wat wanneer gecommuniceerd moet worden in alle fasen van het proces
⇒ We hebben een duidelijk beeld van de gevolgen zijn voor het instituut en voor onze stakeholders indien we niets zouden ondernemen

⇒ Ons management ondersteunt de staf bij de implementatie van een kwaliteitsinitiatief
⇒ Wij ondernemen alleen kwaliteitsinitiatieven die door de staf als waardevol worden gezien
⇒ Bij onze kwaliteitsinitiatieven wordt uit het hoogste niveau management en bestuur erbij betrokken
⇒ Ons management gaat tijdens de implementatie zorgvuldig om met signalen van frustratie en stress
⇒ Bij de implementatie plannen wij de groei in betrokkenheid van onze staf en gebruiken wij hun feedback en ervaringen zorgvuldig
⇒ Onze staf is alleen verantwoordelijk voor die taken binnen een initiatief waarover zij zelf controle hebben
⇒ De managers herkennen en belonen de input en inspanningen van de staf
⇒ Bij een kwaliteitsinitiatief wordt rekening gehouden met eventuele trainingsbehoeften

⇒ Binnen ons instituut is evalueren tot een soort attitude geworden waardoor wij het best mogelijke onderwijs kunnen bieden
⇒ Binnen ons instituut worden evalueren en reflecteren gezien als noodzakelijke kwaliteiten van leerkrachten
⇒ In ons instituut vormen veiligheid, openheid en respect kernwaarden die betekenisvol en effectief evalueren mogelijk maken
⇒ Binnen ons instituut worden medewerkers gewaardeerd
⇒ Managers moedigen medewerkers aan om deel te nemen aan evaluaties en aan het verbeteren
⇒ Bij evaluatie van onze kwaliteitsinitiatieven betrekken wij ook onze stakeholders

⇒ Voorstellen tot verbetering worden besproken met en ondersteund door onze medewerkers en stakeholders
⇒ Informatie die wij verzamelen wordt ook daadwerkelijk gebruikt om ons onderwijs te kunnen verbeteren
⇒ In ons instituut zijn kwaliteitsinitiatieven zorgvuldig voorbereid en gepland samen met de daarvoor benodigde middelen (tijd, staf)
⇒ Bij onze verbeteringen houden wij er mee rekening of we bestaande processen kunnen vereenvoudigen
⇒ Wij regelen dat onze verbeteringen gemonitord worden en een vervolg krijgen
⇒ Wij zien verbeteringen als een stap van een continu procesTestframsteg - Du har besvarat 0 av 29 frågor
0%

Please publish modules in offcanvas position.