Intellectuele output

O1 Onderzoeks rapport

Een rapport over de houding en ervaringen van het management en de docenten omtrent QA initiatieven in MBO-instituten vormt een eerste uitkomst van dit project. Voor dit doel zal een vragenlijst, gebaseerd op de EQAVET kwaliteitscyclus en best practices ontwikkeld worden, en verspreid worden onder de doelgroep. Vervolgens zullen de resultaten worden geanalyseerd en zal er een transnationaal rapport geschreven worden.

O2- Rapportage van een feedback-seminar met managers en docenten van ROC-instellingen over de resultaten van het onderzoeksrapport (O1)

Een rapportage van de feedback die managers en docenten van ROC’s hebben gegeven op de resultaten van het onderzoek. Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan bekendheid en gebruik van EQAVET en het verzamelen van aanvullende beleidsinitiatieven en goede voorbeelden op het gebied van kwaliteitszorg.

O3 – Geactualiseerde richtlijnen gebaseerd op EQAVET cyclus, indicatoren en omschrijvingen

Het doel van deze Output is om richtlijnen te ontwikkelen voor VET managers om staf beter te betrekken bij de kwaliteitsinitiatieven van hun organisatie, en in de EQAVET kwaliteitscyclus. Richtlijnen worden opgesteld via een participatieve werkwijze.

O4 – Online interactieve versie van de uiteindelijke richtlijnen volgens EQAVET

Deze output omvat alle veranderingen, aanvullingen en verbeteringen die in de voorgaande work packages naar voren zijn gekomen. De partners zullen komen tot een gezamenlijk kwaliteitsmodel voor beroepsonderwijs binnen de EU.  Het model wordt online aangeboden en bestaat uit een aantal thema’s en indicatoren. Om volgens het model aan kwaliteitszorg te werken worden ook richtlijnen voor het creëren van betrokkenheid gegeven en advies, instrumenten en goede voorbeelden om met de verschillende thema’s aan de slag te gaan.

Bijeenkomsten

Tijdens de looptijd van het project zullen partners in de deelnemende landen verschillende workshops organiseren om de resultaten van het project te delen met belangstellenden uit hun land. Aan het slot van het project zal er in Zweden een Europese conferentie plaatsvinden om de ontwikkelde interactieve versie van de richtlijnen onder de aandacht te brengen van de aanbieders van beroepsonderwijs, nationale autoriteiten en EU-agentschappen.

Please publish modules in offcanvas position.